Borger på Bostedet Aars

Formålet med et ophold er, at det enkelte menneske får de bedst mulige vilkår for at mestre egen tilværelse og skabe et trygt og udviklende miljø, så den enkelte borger kan bruge sine ressourcer og udfolde sine evner bedst muligt.

Bostedet Aars anvender systematik af faglige metoder og faglige tilgange, der kan medvirke til at borgerne opnår forventede positive resultater under opholdet.

Bostedet Aars yder en kvalificeret indsats i forhold til at motivere og støtte borgerne i forhold til beskyttet beskæftigelse, dagtilbud eller andet ud fra borgernes individuelle ønsker.

Bostedet Aars har fokus på, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i lokalområdet.

Bostedet Aars medvirker til at sikre borgernes mulighed for personlig udvikling gennem aktiv deltagelse i aktiviteter i huset/fælleshuset og fællesskaber efter borgerens individuelle behov samt støtte borgerne i relationen til familie og netværk.

Atriumgården på Bostedet Aars