Om Bostedet Aars

Bostedet Aars er et socialpsykiatrisk tilbud for voksne mennesker med svære psykiske sygdomme

Bostedet Aars er et socialpsykiatrisk tilbud for voksne mennesker med svære psykiske sygdomme. Herforuden er målgruppen karakteriseret ved svære sideproblemer, som fx demens, misbrug(dobbeltdiagnose), retsforanstaltninger, svær social tilpasning, selvskadende adfærd mv.

Bostedet Aars er et Socialpsykiatrisk Bosted efter §107 og § 108 i Loven om Social Service.

Bostedet Aars er et fusioneret tilbud bestående af Bostedet Vestervang og Bostedet Skovvænget.

Centrum i hallen