Boligerne

På Bostedet Aars har vi flere typer lejligheder og gode udendørsfaciliteter.

Lejlighederne

Borgernes lejligheder kan indrettes fleksibelt efter den enkeltes borgeres behov og ønsker fx som et stort opholdsrum eller med stue og soveværelse. Der er køkkenfaciliteter og handicapvenligt toilet samt gode badeforhold i hver lejlighed.

Alle lejligheder har direkte adgang til fællesareal med spise- og opholdsfaciliteter. De fysiske rammer inde og ude er skabt med henblik på at skabe rum, der giver mulighed for sociale fællesskaber og mødesteder samt mulighed for tilbagetrækning fra fællesskabet.

Opholds- og udearealer

Opholdsarealer giver muligheder for både at være en del af det sociale fællesskab eller være solo i fællesskabet, hvis man foretrækker det. Udearealerne er opført som et landskabsrum, der samler hele byggeriet omkring gårdhaver og stiforløb, der kan fungere som møderum på tværs af borgere fra botilbuddet og borgere fra byen.

De tilhørende udendørs aktiviteter består af en bålplads, basketballområde, petanquebane samt amfiscene. Alle borgere har adgang til et fælleshus med plads til samtalerum, café, værksted samt musikrum. Her kan der også inviteres til fællesaktiviteter sammen med byens borgere og borgere fra andre botilbud. 

Bostedet Aars består af fire enheder med ti til elleve boliger i hver. Lejlighedernes størrelse varierer mellem mellem 41,5m2 og 51,4 m2, og ti boliger er placeret på første sal. Der er tale om et nybygget botilbud med 41 selvstændige og tidssvarende lejligheder. Der vil ved visitation af nye borgere være et særligt fokus på, at der er match til de øvrige borgere i det afsnit, hvor der er en ledig bolig.

Bolig på Bostedet Aars