Job og uddannelse

Imens du bor på Bostedet Aars har du mulighed for at få job eller uddannelse.

Botilbuddet har i den individuelle indsats fokus på at afdække dine ønsker og muligheder i forhold til dine muligheder for uddannelse eller beskæftigelse.

For borgere, som har potentiale for at kunne klare en mere selvstændig hverdag, er der i botilbuddets tilrettelæggelse af såvel individuelle målrettede indsatser som fællesaktiviteter fokus på at understøtte borgeres ønsker og parathed til deltagelse i aktiviteter i det omgivende samfund.

Dette afspejles i form af motivation til borgeres deltagelse i fælleshuset, som musiker i et band eller borgeres brug af forskellige butikker eller fritidstilbud i lokalsamfundet.