Kimbrerparken - samskabelse og fællesskaber på tværs

Bostedet Aars ligger i hjertet af byen som en del af Kimbrerparken. Kimbrerparken er et socialpsykiatrisk botilbud etableret og drevet i et unikt samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland.

Kimbrerparken - og herunder fælleshuset - er åbent for alle borgere i Vesthimmerlands Kommune, hvor der er fokus på samskabelse og fællesskaber på tværs af Kimbrerparken og kommunen.

Gør karriere

Sådan arbejder vi med borgerne

Faggrupper

På Bostedet Aars er medarbejdergruppen sammensat af forskellige faggrupper.

På botilbuddet arbejder pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter, SSA'er, en SSH'er samt en pædagogisk assistent.

Derudover er der vores pedel, sekretær samt køkken- og rengøringsmedarbejdere.

På den måde sikres det, at alle nødvendige kvalifikationer og kompetencer er til stede i løsningen af kerneopgaven.

En medarbejder fortæller

På Bostedet Aars arbejder man med mennesker med forskellige udfordringer.

Hør nogle af vores medarbejdere fortælle, hvorfor de har valgt at arbejde på Bostedet Aars.