Medarbejdere og faggrupper

På Bostedet Aars er medarbejdergruppen sammensat af forskellige faggrupper.

På botilbuddet har vi ansat pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter, SSA'er, en SSH'er samt en pædagogisk assistent. Derudover er der vores pedel, sekretær samt køkken- og rengøringsmedarbejdere. 

På den måde sikres det, at alle nødvendige kvalifikationer og kompetencer er til stede i løsningen af kerneopgaven.

Kontakt

Dorthe Hald Mogensen

Tilbudsleder Bostedet Aars; Konstitueret tilbudsleder, Bostedet Hadsund

Telefon

97 64 53 52

Mail

d.mogensen@rn.dk

Kontakt

Mette Rask Winther

Afdelingsleder

Telefon

97 64 53 51

Mail

mrt@rn.dk