Hverdagen på botilbuddet

For Bostedet Aars gælder, at borgerne oplever den størst mulig støtte og tryghed i hverdagen.

Vores Vision for Kimbrerparken (som Bostedet Aars er en del af) er at skabe banebrydende muligheder i eget liv.

Vores Mission er, at borgeren selv vælger deres netværk.

Det gives der en mulighed for øget egen mestring og handlemuligheder i hverdagen.

I udgangspunktet kan borgere vælge blandt samtlige medarbejdere på Bostedet Aars

For borgere, der flytter ind på Bostedet Aars efter 1. november 2020, gælder følgende:

Ved indflytning tildeles den nye borger et netværk. Dette netværk har til opgave sammen med tovholderen at varetage opgaver i forbindelse med indflytningen.

Senest 3 måneder efter indflytning skal nytilflyttede borgere tilbydes mulighed for at sammensætte et netværk ud fra egne valg og/eller i samarbejde med pårørende eller værge.