Indflydelse

Du har mulighed for at få indflydelse på din egen hverdag.
I den individuelle indsats er der  fokus på borgernes individuelle sociale mestringsevner og på deres muligheder for medinddragelse og medindflydelse på eget liv og hverdagen med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og mentale udfordringer, samt fokus på den enkelte borgers autonomi og integritet.