Indflydelse

Du har mulighed for at få indflydelse på din egen hverdag.

I den individuelle indsats er der  fokus på borgernes individuelle sociale mestringsevner og på deres muligheder for medinddragelse og medindflydelse på eget liv og hverdagen med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og mentale udfordringer, samt fokus på den enkelte borgers autonomi og integritet.

 

På hjørnet af Himmerlandsgade og Anlægsvej kan man finde bronzeskulpturen Brønden, der er lavet af Kirsten Ortwed i 1995-96.