Tilbudsportalen

Tilbudsportalen formidler oplysninger om plejefamilier og sociale tilbud
Oplysninger om godkendelse af og tilsyn med botilbuddet m.v. registreres på Tilbudsportalen.

Kontakt

Bostedet Aars

Telefon

97 64 63 00

Mail

bostedetaars@rn.dk