Elever og studerende

Bostedet Aars som uddannelsessted.

Bostedet Aars er praktiksted for sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistenter og pædagogstuderende.

Du kan læse om din specifikke uddannelse i venstremenuen.

 

Som elev eller studerende på Bostedet Aars får du tilknyttet en fast vejleder.

Uddannelse i Region Nordjylland

Region Nordjylland prioriterer uddannelsesopgaven højt.

Region Nordjylland prioriterer uddannelsesopgaven højt og stiller praktiske rammer og vejledning til rådighed for de studerende og elever.

Læs mere om Region Nordjylland som uddannelsessted og de enkelte studieretninger på regionens hjemmeside:

Social- og sundhedsassistent

Sygeplejerske

Pædagog

Ergoterapeut

Fysioterapeut