Elever og studerende

Bostedet Aars som uddannelsessted.

Bostedet Aars er praktiksted for sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeut- og pædagogstuderende. 

Sygeplejestuderende

Sygeplejestuderende vil indgå i de daglige opgaver hos borgerne sammen med klinisk vejleder og det øvrige faste personale. Der vil i løbet af klinikken blive mulighed for at arbejde mere selvstændigt med opgaverne hos borgerne efter aftale med vejleder. Studerende vil i løbet af klinikken være daglig kontaktperson for 1 eller flere borgere.

Opgaverne, den studerende skal varetage, kan eksempelvis være:

  • At støtte borgeren i daglige opgaver med udgangspunkt i dennes handleplan og mål/delmål
  • At observere og dokumentere ift. risikovurdering af borgeren med udgangspunkt i Mestringsskemaet
  • Støtte borgeren i sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom
  • Reflektere over og handle på etiske dilemmaer i relation til borgeren
  • Udføre sygepleje hos borgeren, eksempelvis personlig pleje, sårpleje, TOBS
  • Dokumentation af socialfaglige og sundhedsfaglige opgaver
  • Varetage medicinhåndtering, herunder medicindispensering og injektioner
  • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring borgerens forløb med eksempelvis egen læge eller psykiater 

Sygeplejestuderende får undervisning i bl.a. medicinhåndtering, arbejdsmiljø og konflikthåndtering, når de starter på Bostedet Aars. Det er desuden muligt at læse yderligere om klinisk uddannelse på Bostedet Aars i Generel klinisk studieplan

Ditte klinisk vejleder og er uddannet sygeplejerske med mange års erfaring fra socialpsykiatrien. 

Uddannelse i Region Nordjylland

Region Nordjylland prioriterer uddannelsesopgaven højt.

Region Nordjylland prioriterer uddannelsesopgaven højt og stiller praktiske rammer og vejledning til rådighed for de studerende og elever.

Læs mere om Region Nordjylland som uddannelsessted og de enkelte studieretninger på regionens hjemmeside:

Social- og sundhedsassistent

Sygeplejerske

Pædagog

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Kontakt

Elisa Beblein Gregersen

Pædagog

Mail

elbg@rn.dk