Medarbejdere og faggrupper

På Bostedet Aars er medarbejdergruppen sammensat af forskellige faggrupper.

På botilbuddet har vi ansat pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter, SSA'er, en SSH'er samt en pædagogisk assistent. Derudover er der vores pedel, sekretær samt køkken- og rengøringsmedarbejdere. 

På den måde sikres det, at alle nødvendige kvalifikationer og kompetencer er til stede i løsningen af kerneopgaven.

Nedenstående kan du læse vores fagprofiler for: