Ydelser, matchning og takster

Bostedet Aars er et botilbud, der arbejder efter servicelovens §107 og §108 for voksne.

Oplysninger om godkendelse af og tilsyn med tilbuddet m.v. registreres på Tilbudsportalen.