Borgere med svær psykisk lidelse

Ydelsesbeskrivelse for borgere med svær psykisk lidelse

Botilbuddet arbejder under Servicelovens §107 og §108.

Printervenlig version af ydelsesbeskrivelsen

Borgere med svær psykisk lidelse