Procedure for optagelse på regionens døgntilbud

Her kan du se den procedure, der skal følges, når en borger skal optages på et af regionens døgntilbud.
  1. Den kommunale sagsbehandler foretager en sagsbehandling med henblik på visitation og udfylder det digitale matchningsskema, der automatisk sendes til Fagligt Kontor i Specialsektoren.
  2. Fagkonsulenten i Specialsektoren kontakter institutionslederen med henblik på at matche et tilbud.
  3. Sagsbehandler i kommunen kontaktes, når der er matchet til et relevant tilbud, og denne foretager en visitation.
  4. Specialsektoren sender en betalingsaftale pr. sikker e-mail til den kommunale sagsbehandler med henblik på tilkendegivelse pr. e-mail om, at aftalen accepteres.
  5. Ved venteliste til tilbuddet registreres borgeren på ventelisten.

 

DIGITALT MATCHNINGSSKEMA