Socialtilsynet

Socialtilsynet fører tilsyn med de sociale tilbud i Region Nordjylland.

I juni 2013 vedtog et enigt Folketing lov om socialtilsyn med henblik på at styrke godkendelsen af og tilsynet med sociale tilbud og plejefamilier i Danmark. Loven er gældende pr. 1. januar 2014.

Det er herefter Socialtilsyn Nord, der har ansvaret for at godkende og føre driftstilsyn med sociale tilbud beliggende i Region Nordjylland. Kommunalbestyrelsen i Hjørring Kommune varetager opgaven med socialtilsyn i Region Nordjylland. 

For sociale tilbud m.v. beliggende i Hjørring Kommune varetages opgaven med socialtilsyn af Socialtilsyn Øst.

Oplysninger om godkendelse af og tilsyn med de sociale tilbud m.v. registreres på Tilbudsportalen.

Se seneste tilsyn på Tilbudsportalen.

Whistleblowerordning

Med lov om socialtilsyn er der indført en whistleblowerordning, således at beboere, pårørende, personale og andre kan henvende sig anonymt om bekymrende forhold i et tilbud. Anonyme henvendelser vedrørende Specialsektorens tilbud kan rettes til Socialtilsyn Nord

For tilbud beliggende i Hjørring Kommune rettes anonyme henvendelser til Socialtilsyn Øst.

Socialtilsynet må ikke over for tilbuddet eller andre oplyse, at det har modtaget en anonym henvendelse om bekymrende forhold.

Hvis du vil vide mere om socialtilsyn kan du finde oplysninger på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Konklusionerne fra tilbuddenes tilsynsrapporter kan findes på Tilbudsportalen.