Sygeplejestuderende

Her kan du tilgå uddannelsesplanerne for sygeplejestuderende.

Sygeplejestuderende

Sygeplejestuderende vil indgå i de daglige opgaver hos borgerne sammen med klinisk vejleder og det øvrige faste personale. Der vil i løbet af klinikken blive mulighed for at arbejde mere selvstændigt med opgaverne hos borgerne efter aftale med vejleder. Studerende vil i løbet af klinikken være daglig kontaktperson for 1 eller flere borgere.

Opgaverne, den studerende skal varetage, kan eksempelvis være:

  • At støtte borgeren i daglige opgaver med udgangspunkt i dennes handleplan og mål/delmål
  • At observere og dokumentere ift. risikovurdering af borgeren med udgangspunkt i Mestringsskemaet
  • Støtte borgeren i sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom
  • Reflektere over og handle på etiske dilemmaer i relation til borgeren
  • Udføre sygepleje hos borgeren, eksempelvis personlig pleje, sårpleje, TOBS
  • Dokumentation af socialfaglige og sundhedsfaglige opgaver
  • Varetage medicinhåndtering, herunder medicindispensering og injektioner
  • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring borgerens forløb med eksempelvis egen læge eller psykiater 

Sygeplejestuderende får undervisning i bl.a. medicinhåndtering, arbejdsmiljø og konflikthåndtering, når de starter på Bostedet Aars. Ditte, som er  klinisk vejleder, er uddannet sygeplejerske med mange års erfaring fra socialpsykiatrien.

Du kan læse vores uddannelsesplaner ved at klikke på nedenstående link:

Generel klinisk studieplan for 3. semester - sygeplejestuderende

Generel klinisk studieplan for 4. semester - sygeplejestuderende

Generel klinisk studieplan for 6. semester - sygeplejestuderende

 

Bostedet Aars tilbyder praktikophold til sygeplejestuderende.